DISCLAIMER

Alla förare i den här videon är inte nödvändigtvis dåligt. Jag försöker inte att peka finger åt någon och jag är definitivt inte en perfekt förare själv. Detta är bara för underhållning

LEGAL

Detta arbete är skyddade enligt US Copyright Law [Fair Use Clause].
Klipp presenteras i följande sammanställning är avsedda för utbildning
och journalistiska ändamål. Kommentaren till varje klipp stelnar
och tydligt skildrar min avsikt att lära min
tittarna att vara bättre förare samt uttrycka min
åsikt på vad som händer i klippet.

CENSURERING.

  • Nummerplåtar

När det gäller nummerplåtar så finns det ingen lag som säger att man måste censurera dom. Datainspektionen har lag fram ett förslag om att nummerplåtar ska räknas som en personuppgift. Men det är inget som har godkänns eller presenterats ännu. Krävs då en lagändring i PUL. (Personuppgiftslagen).

Samtidigt så finns det inget i PUL som förbjuder publicering på nätet.

Även om ett registrerings-nummer skulle anses vara en personuppgift så får man fortfarande publicera det online.

  • Text och reklam på Fordon

När det gäller logotyper eller reklam på fordon, så har vi ingen skyldighet att censurera bort. Däremot så kanske man kan göra det i god tro. Men finns ingen lag där heller som säger att vi måste. Vill du som företags ägare/VD eller annan position på ett företag, inte synas i något klipp så hänvisar vi till att läsa under rubriken ”JAG VILL INTE VARA MED I DIN VIDEO!”.

  • Klipp från Arbetet

Däremot så kommer klipp från arbetet att censureras lite. Bland annat Tid, Datum, GPS koordinater, Hastighet och även logotyper etc.. på Företag som kan synas i klippet. Anledningen till detta är att både skydda mig själv, samt kunderna som jag besöker i arbetet.

  • Ansikten och personer

När det gäller maskering av personer och/eller ansikten så gör vi generellt inte det. Däremot om det finns barn med i klippet så kommer det att maskeras eller om ett klipp innehåller direkt en person så kommer ansiktet att maskeras.  För personer som inte vill synas i videon, Så kan personen i frågan skicka ett mejl till oss, om en begäran att maskera. Läs mer under rubriken ”JAG VILL INTE VARA MED I DIN VIDEO!” .

JAG VILL INTE VARA MED I DIN VIDEO!

Vill du ha ett klipp på dig borttaget så måste du skicka ett yttrande varför vi ska ta bort klippet.

För att vi ska kunna veta vilket klipp, så måste ni skriva vilken Episode, samt en tids angivelse som rubrik på E-mail. Så att vi kan leta fram de klipp du vill ha bort. Vi behöver även veta fordonets Regnr, Ditt namn , Anledning.

Vänligen skicka oss ett e-post. Så kan vi se om vi kan lösa problemet.

E-mail finns längre ner på sidan.

 

! Nytt System för complaints kommer Snart!

VISA E-MAIL

complaint@motaladashcam.se

JAG GAV INTE TILLSTÅND FÖR ATT FILMA!

Vi behöver inte ditt tillstånd att filma offentligt enligt svensk grundlag  får man fota/filma etc.. hur mycket man vill på allmänplats och även på privata områden (med undantag om fotoförbud gäller eller skyddsobjekt.)

Utan att få något medgivande från personer i filmen/fotot.

Däremot så gäller andra lagar när materialet används för ex. Reklam eller i Kommersiellt bruk.

BILKAMERA I SVERIGE.

I dag så är dashcam eller som det heter på svenska Bilkamera INTE olagligt i Sverige.

En tvist mellan Datainspektionen och en enskild person har nu avgjorts i Högsta Förvaltningsrätten.

Där så beslutades att bilkamera som är monterad i ett fordon inte ska klassas som en uppsatt övervaknings kamera. Och där med inte omfattas av Kameraövervakningslagen.

Dessutom så får man enligt svensk grundlag fota/filma etc.. hur mycket man vill på allmänplats och även på privata områden (med undantag om fotoförbud gäller eller skyddsobjekt.) Utan att få något medgivande från personer i filmen/fotot.

Däremot så gäller andra lagar när materialet används för ex. Reklam eller i Kommersiellt bruk.

” Kameran kommer att vara uppsatt på vindrutans insida i en bil eller på ett cykelstyre, dvs. i fordonsförarens omedelbara närhet. Föraren ska starta och stänga av kameran samt avgöra vad som ska filmas genom att styra fordonet. All manövrering av kameran ska således ske på platsen. Det är därmed inte fråga om en övervakningskamera i kameraövervakningslagens mening och något tillstånd krävs inte. Överklagandet ska därför avslås.”  – Högsta Förvaltningsrättens Dom 21 okt 2016.

(Hela domen finns att läsa här: Högsta Förvaltningsrätten )

E-mail för andra rättsliga ärenden

legal@motaladashcam.se

Visa E-mail Adress:

complaint@motaladashcam.se

Motala Dashcam Pressmeddelande/Press Release [Swedish]